افزایش فالوور اینستاگرام

90000Toman
90000Toman
 • Follower : 5000 People
  تعداد فالوور : 5000 نفر
 • Time ~ 2 h
  زمان انجام ~ 2 ساعت
 • Performance Report : Yes
  گزارش عملکرد : دارد
 • Nation : Iranian
  ملیت کاربران : ایرانی
 • Need Password : No
  پسورد اکانت : نیازی نیست

افزایش فالوور اینستاگرام

45000Toman
45000Toman
 • Follower : 2100 People
  تعداد فالوور : 2100 نفر
 • Time ~ 2 h
  زمان انجام ~ 2 ساعت
 • Performance Report : Yes
  گزارش عملکرد : دارد
 • Nation : Iranian
  ملیت کاربران : ایرانی
 • Need Password : No
  پسورد اکانت : نیازی نیست

افزایش فالوور اینستاگرام

30000Toman
30000Toman
 • Follower : 1100 People
  تعداد فالوور : 1100 نفر
 • Time ~ 2 h
  زمان انجام ~ 2 ساعت
 • Performance Report : Yes
  گزارش عملکرد : دارد
 • Nation : Iranian
  ملیت کاربران : ایرانی
 • Need Password : No
  پسورد اکانت : نیازی نیست

افزایش فالوور اینستاگرام

25000Toman
25000Toman
 • Follower : 700 People
  تعداد فالوور : 700 نفر
 • Time ~ 2 h
  زمان انجام ~ 2 ساعت
 • Performance Report : Yes
  گزارش عملکرد : دارد
 • Nation : Iranian
  ملیت کاربران : ایرانی
 • Need Password : No
  پسورد اکانت : نیازی نیست

افزایش فالوور اینستاگرام

15000Toman
15000Toman
 • Follower : 300 People
  تعداد فالوور : 300 نفر
 • Time ~ 2 h
  زمان انجام ~ 2 ساعت
 • Performance Report : Yes
  گزارش عملکرد : دارد
 • Nation : Iranian
  ملیت کاربران : ایرانی
 • Need Password : No
  پسورد اکانت : نیازی نیست

 


لطفا نکات زیر را برای انجام صحیح  فرآیند خرید در نظر و رعایت کنید :

نکته ۱ : حتما قبل از سفارش ، حالت صفحه ی اینستاگرامی خود را در حالت public قرار دهید . صفحه هایی که در حالت شخصی یا private باشند امکان انجام سفارش خریداری شده را نخواهند داشت و سفارش شما در حالت معلق قرار خواهد گرفت . (پس از انجام پروژه دوباره میتوانید تنظیمات قبلی خود را اعمال فرمایید )

نکته ۲ : نام پیج یا صفحه اینستاگرامی خود را به دقت و با تمامی اجزا ، در مراحل خرید و در فیلد های تعریف شده بنویسید . بعد از ثبت سفارش ، امکان تغییر آدرس و دیگر اجزای خریداری شده تا پایان انجام کامل سفارش ، وجود نخواهد داشت .

نکته ۳ : پس از ثبت سفارش ، تا پایان انجام پروژه و ارسال پیام پایان فرآیند سفارش به شما ، هرگز آدرس پیج و ID خود را تغییر ندهید ، زیرا این کار باعث اختلال در فرآیند حاصله شده و سفارش شما ناقص و پایان می پذیرد .

نکته ۴ : انجام سفارشات ، بعد از تایید مبلغ واریزی آغاز شده و جزئیات و گزارشات خرید انجام شده از طریق راه های ارتباطی که در مراحل خرید توسط شما ثبت گردیده ،  به اطلاع شما خواهد رسید .